กรณีศึกษา “รีจัส” เผยการทำงานที่ยืดหยุ่นช่วยสร้างเม็ดเงิน และกระตุ้นเศรษฐกิจโลก มูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2030

Regus

จากการศึกษาเชิงสังคม-เศรษฐกิจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้า […]